Sale!

นายสิบตำรวจ ภาคคำนวนและเหตุผล ทุกสาย

฿280.00 ฿260.00

ปราบเซียนข้อสอบ : นายสิบตำรวจ ภาคคำนวนและเหตุผล ทุกสาย พร้อมเฉลยละเอียด
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า

รายละเอียด

สารบัญ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
การหาผลบวกของตัวเลข
ผลบวกของเลขเรียงกัน
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
การหาจำนวนเสา
บัตรอวย ส.ค.ส. ของขวัญ
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า
สารผสม
ระยะทาง ความเร็ว เวลา
กระแสน้ำ
อัตราส่วน ร้อยละ
กำไร ขาดทุน ส่วนลด
ดอกเบี้ย
แรงงาน
บัญญัติไตรยางค์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
สมการและอสมการ
พื้นที่ผิวและปริมาตร
เลขยกกำลัง
ทฤษฎีบทปีทากอรัส
เซต
ตรรกศาสตร์
สถิติ
ความน่าจะเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟและตาราง
อนุกรม
อนุกรมทั่วไป
อนุกรม 2 มิติ
อนุกรมสัมพันธ์
การสรุปเหตุผล
แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์
อุปมาอุปไมย
คำไม่เข้าพวก
มิติสัมพันธ์