Sale!

เจาะแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

฿270.00 ฿250.00

เจาะแนวข้อสอบ : นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม วุฒิ ม.6 หรือปวช. พร้อมเฉลยละเอียด
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า

รายละเอียด

สารบัญ
หมวดวิชาความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
 เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.
หมวดวิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 4.
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.
หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3.
หมวดวิชาจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม
เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่2.
หมวดวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
เจาะข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน